Αγώγιμος

Η χαμηλή αναλογία χύδην σκόνης αργιλίου, λόγω της χαμηλής πυκνότητας όγκου και της μεγάλης ειδικής επιφάνειας, είναι ένα ιδανικό πληρωτικό για την προετοιμασία αγώγιμων επιχρισμάτων και ηλεκτρομαγνητικών επενδύσεων με καλή ρευστότητα, αντι-καθίζηση και μεγάλη περιοχή ψεκασμού.

Για τη χαμηλή αναλογία νιφάδων σε σκόνη από πεύκο, η Hongwu Nano πραγματοποίησε μαζική παραγωγή και η παραγωγική ικανότητα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών πελατών.