Λίπανση

Η χρήση σκόνης νανο-χαλκού ως στερεού λιπαντικού είναι ένα από τα παραδείγματα εφαρμογών νανο-υλικών. Η εξαιρετικά λεπτή σκόνη χαλκού μπορεί να διασκορπιστεί σε διάφορα λιπαντικά με κατάλληλο τρόπο για να σχηματίσει ένα σταθερό εναιώρημα. Αυτό το λάδι περιέχει εκατομμύρια σωματίδια εξαιρετικά λεπτής μεταλλικής σκόνης ανά λίτρο. Συνδυάζονται με στερεά για να σχηματίσουν ένα Ομαλό προστατευτικό στρώμα γεμίζει επίσης μικρο γρατσουνιές, γεγονός που μειώνει σημαντικά την τριβή και τη φθορά, ειδικά υπό συνθήκες υψηλού φορτίου, χαμηλής ταχύτητας και δόνησης υψηλής θερμοκρασίας. Προς το παρόν, τα πρόσθετα λιπαντικού λαδιού με σκόνη νανο-χαλκού έχουν πωληθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.